Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

11/1/2021 9:26:39 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  2   

(Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/9

Sáng

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

Nghỉ phòng chống dịch đến ngày 19/9

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

 

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

07/9

Sáng

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

 

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

 

Đ/c Thọ

Thứ Tư

08/9

Sáng

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

 

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo XD KH, CT

XD KH, CT tại nhà

XD KH, CT tại nhà

 

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

09/9

Sáng

Chỉ đạo lập danh sách HS ko có thiết bị học trực tuyến

GVCN khảo sát Hs ko có thiết bị học trực tuyến

 

 

Đ/c Thọ

Chiều

 

 

 

 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

10/9

Sáng

Chỉ đạo triển khai các cuộc thi trực tuyến

Tham gia các cuộc thi trực tuyến

Tham gia các cuộc thi trực tuyến

 

Đ/c Hiểu

Chiều

  •  

 

  •  

 

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

11/9

Sáng

Đ/C HT, PHT tập huấn trường học an toàn hết ngày 12/9

Đ/C Hạnh, Khánh, Tuấn, Bình tập huấn trường học an toàn hết ngày 12/9

 

 

Đ/c Thọ

Chiều

  •  
  •  
  •  

 

Đ/c Thọ

CN

12/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình