Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10

10/31/2020 9:20:24 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  10   

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/11

Sáng

-Chào cờ đầu tuần.

- Chỉ đạo dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

- Dạy học

-Chào cờ đầu tuần.

- Phục vụ dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Đ/C Hiểu kiểm tra PCGD  tại PGD&ĐT

Dạy bù TKB chiều thứ 5

Thầy Tọa dự thao giảng tại THCS Châu Hóa

Phục vụ dạy học

Đ/c Thơm kiểm tra PCGD tại phòng GD&ĐT

- Học TKB chiều T5; 

Đ/c Thọ

Thứ Ba

03/11

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học.

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Dạy bù TKB thứ 7

Phục vụ dạy học

- Học TKB T7 

Đ/c Thọ

Thứ Tư

04/11

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Thầy Tuấn, Thầy Tọa dạy Thao giảng CM cụm

Phục vụ dạy học

- Học thao giảng; 

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

05/11

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Dạy học TKB Chiều T5

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB; 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

06/11

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Hội nghị Công Đoàn

Hội nghị Công đoàn

Hội nghị Công đoàn

 

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

07/11

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Dự kiến HNCMHS

Dự kiến HNCMHS

Dự kiến HNCMHS

 

Đ/c Thọ

CN

08/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 10/25/2020 2:37:40 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8 10/25/2020 2:36:49 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 7 10/11/2020 9:38:12 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 10/3/2020 9:52:08 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 5 9/26/2020 9:37:08 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 4 9/19/2020 10:19:25 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 3 9/12/2020 9:02:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:2 9/6/2020 3:22:25 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:1 9/6/2020 3:21:45 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: TỪ 24/8 ĐẾN 30/8/2020 8/26/2020 3:04:46 PM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình