Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19

1/2/2021 11:06:18 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  19   

(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/01

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;đồng chí Thọ giám sát kiểm tra tại THCS Đức Hóa đến hết ngày 06/01

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

05/01

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Thứ Tư

06/01

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra HK 1;

Coi kiểm tra học kì 1

Phục vụ kiểm tra KH 1.

- Kiểm tra HK 1

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

07/01

Sáng

Nộp bài, làm phách tại THCS Tiến Hóa

Chỉ đạo lao động

Làm việc theo phần hành; cô thơm làm phách tại THCS Tiến Hóa

- Lao động theo kế hoạch

Đ/c Khánh

Chiều

Chỉ đạo chấm kiểm tra tại THCS Tiến Hóa

GV, Toán, Văn, Anh, Địa chấm kiểm tra tại THCS Tiến Hóa đến hết ngày 09/01

Làm việc theo phần hành;

Nghỉ học

Đ/c Hạnh

Thứ Sáu

08/01

Sáng

Chỉ đạo chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra; GV các bộ môn trường ra đề tổng kết vào số điểm

Làm việc theo phần hành;

Nghỉ học

Đ/c Thỏa

Chiều

Chỉ đạo chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra; GV các bộ môn trường ra đề tổng kết vào số điểm

Làm việc theo phần hành;

Nghỉ học

Đ/cTuấn

Thứ Bảy

09/01

Sáng

Chỉ đạo chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra; GV các bộ môn trường ra đề tổng kết vào số điểm

Làm việc theo phần hành;

Nghỉ học

Đ/c Bình

Chiều

Chỉ đạo chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra; GV các bộ môn trường ra đề tổng kết vào số điểm

Làm việc theo phần hành;

Nghỉ học

Đ/c Khánh

CN

10/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 12/27/2020 10:14:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 12/19/2020 9:52:05 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 12/14/2020 8:35:15 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 12/5/2020 7:52:27 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14 11/30/2020 8:33:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 11/22/2020 10:08:58 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12 11/16/2020 9:22:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 11/8/2020 9:07:21 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 10/31/2020 9:20:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 10/25/2020 2:37:40 PM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình