Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

1/9/2021 9:06:31 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  20   

(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/01

Sáng

-Chào cờ đầu tuần.

- Chỉ đạo dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

-  Dạy học; Báo cáo chất lượng 2 mặt cho VP

-Chào cờ đầu tuần.

- Phục vụ dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

  • Làm việc bình thường
  • Vào điểm
  • Làm việc bình thường; đ/c Thơm báo cáo điểm kiểm tra, chất lượng 2 mặt cho PGD&ĐT

 

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

12/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

Phục vụ dạy học.

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Làm việc bình thường

BD HSG K8, TDTT

Làm việc bình thường

 

Đ/c Thọ

Thứ Tư

13/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Làm việc bình thường

BD TDTT

Làm việc bình thường

 

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

14/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Dạy học TKB Chiều T5;

 

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB; 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

15/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Họp hội đồng

Họp hội đồng

Họp hội đồng

 

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

16/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 

 

 

 

Đ/c Thọ

CN

17/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 1/2/2021 11:06:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 12/27/2020 10:14:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 12/19/2020 9:52:05 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 12/14/2020 8:35:15 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 12/5/2020 7:52:27 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14 11/30/2020 8:33:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 11/22/2020 10:08:58 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12 11/16/2020 9:22:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 11/8/2020 9:07:21 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 10/31/2020 9:20:24 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình