Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21

1/18/2021 2:55:21 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  21   

(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/01

Sáng

-Chào cờ đầu tuần.

- Chỉ đạo dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

-  Dạy học chương trình học kì 2

-Chào cờ đầu tuần.

- Phục vụ dạy học;

-Chào cờ đầu tuần.

- Học theo TKB HK2

Đ/c Hiểu

Chiều

 • Làm việc bình thường

-BD HSG K8, TDTT

 • Làm việc bình thường;
 • HS BD, LTTDTT

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

19/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

Phục vụ dạy học.

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Làm việc bình thường; Thẩm định đề tài GVDG cấp tỉnh

 • Chỉ đạo lao động
 • BD TDTT
 • Đ/c Khánh, đ/c Tuấn thông qua ĐTKH

Làm việc bình thường

 • Lao động theo KH

Đ/c Thọ

Thứ Tư

20/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

Đ/c Tuấn nộp đề tài tại Phòng GD&ĐT

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Làm việc bình thường

 • Họp sơ kết tổ CM
 • BD TDTT
 • Họp sơ kết tổ CM

 

 • LT TDTT

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

21/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Dạy học TKB Chiều T5;

 

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB; 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

22/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Họp hội đồng thi đua- Giao ban

Họp hội đồng thi đua- Giao ban

Họp hội đồng thi đua- Giao ban

 

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

23/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 

 

 

 

Đ/c Thọ

CN

24/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 1/9/2021 9:06:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 1/9/2021 9:06:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 1/2/2021 11:06:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 12/27/2020 10:14:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 12/19/2020 9:52:05 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 12/14/2020 8:35:15 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 12/5/2020 7:52:27 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14 11/30/2020 8:33:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 11/22/2020 10:08:58 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12 11/16/2020 9:22:31 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình