Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33

4/14/2021 3:44:48 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  33   

(Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/4

Sáng

 - Chào cờ, tổ chức các hđ ngày sách Việt Nam

- Chỉ đạo dạy học;

- - Chào cờ, tổ chức các hđ ngày sách Việt Nam

 -  Dạy học;

- Chào cờ, tổ chức các hđ ngày sách Việt Nam - Phục vụ dạy học;

 

 - Chào cờ, tham gia các hđ ngày sách Việt Nam

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.
 • GV BD HSG K8
 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

-HSG K8 bồi dưỡng

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

13/4

Sáng

 • Chỉ đạo dạy học;  
 • Dạy học;

 

Phục vụ dạy học;

Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.
 • GV BD HSG K8
 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

-HSG K8 bồi dưỡng

Đ/c Thọ

Thứ Tư

14/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

 

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.
 • GV BD HSG K8
 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

-HSG K8 bồi dưỡng

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

15/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học TKB Chiều T5;

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB; 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

16/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Gặp mặt đội tuyển HSG lúc 15 30ph

 • BD HSG K8; 15h30ph, Lãnh đạo các tổ, GV BD gặp mặt HSG;
 • 16h giao ban

Làm việc bình thường;

16h giao ban

 • HSG K8 học bồi dưỡng; 15h 30 phút gặp mặt

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

17/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 • Làm việc bình thường; Đ/c Thọ dẫn HSG dự thi
 • Dạy bù  theo TKB.

 

 • Làm việc bình thường;
 • Đ/c Thỏa dẫn HSG dự thi tại THCS Đồng Lê
 • Học bù

-HSG K8 dự thi tại THCS Đồng Lê

Đ/c Hiểu

CN

18/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:32 4/5/2021 2:15:51 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:31 4/5/2021 2:14:58 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 3/20/2021 7:48:37 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29 3/20/2021 7:47:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 3/20/2021 7:46:26 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27 3/20/2021 7:44:49 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26 2/22/2021 3:38:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25 2/19/2021 10:01:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24 2/19/2021 10:00:34 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23 2/1/2021 9:20:47 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình