Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:32

4/5/2021 2:15:51 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  32   

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/4

Sáng

 - Chào cờ đầu tuần

- Chỉ đạo dạy học;

- Chào cờ đầu tuần

 -  Dạy học;

- Chào cờ đầu tuần

 - Phục vụ dạy học;

 

 - Chào cờ đầu tuần

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù TKB chiều thứ 5
 • Làm việc bình thường;
 • Học bù TKB thứ 5

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

06/4

Sáng

 • Chỉ đạo dạy học;  Đ/c Hiểu công tác (cả ngày)
 • Dạy học;

 

Phục vụ dạy học; Đ/c Thỏa, đ/c Thơm công tác Đồng Lê

 

Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Bồi dưỡng HSG K8.
 • Thầy Hạnh, cô Hữu, cô Phương dạy thao giảng
 • Làm việc bình thường;

HSG K8 học bồi dưỡng.

Học sinh khối 6,7,9 học thao giảng

Đ/c Thọ

Thứ Tư

07/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

 

Phục vụ dạy học

 

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Làm việc bình thường

-dạy bù TKB sáng thứ 6

-Làm việc bình thường

Học bù TKB thứ 6

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

08/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học TKB Chiều T5;

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB; 

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

09/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Họp hội đồng

Họp hội đồng

Họp hội đồng

 • HSG K8 học bồi dưỡng

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

10/4

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 

 • Bồi dưỡng HSG K8.
 •  

 

HSG K8 học bồi dưỡng

Đ/c Thọ

CN

11/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:31 4/5/2021 2:14:58 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 3/20/2021 7:48:37 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29 3/20/2021 7:47:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 3/20/2021 7:46:26 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27 3/20/2021 7:44:49 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26 2/22/2021 3:38:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25 2/19/2021 10:01:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24 2/19/2021 10:00:34 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23 2/1/2021 9:20:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 1/22/2021 8:57:06 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình