Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36

5/4/2021 9:14:52 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  36   

(Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/5

Sáng

 - Chào cờ

- Chỉ đạo dạy học;

- Chào cờ

-  Dạy học;

- Chào cờ

 - Phục vụ dạy học;

 

 - Chào cờ

- Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.

 

 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

 

Đ/c Thọ

Thứ Ba

04/5

Sáng

 • Chỉ đạo dạy học;  
 • Dạy học;

 

Phục vụ dạy học;

Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.

 

 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

 

Đ/c Hiểu

Thứ Tư

05/5

Sáng

 • Chỉ đạo dạy học;  
 • Dạy học;

 

Phục vụ dạy học;

Học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

 • Làm việc bình thường
 • Dạy bù  theo TKB.

 

 • Làm việc bình thường;
 • Học bù

 

Đ/c Thọ

Thứ Năm

06/5

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Dạy học;

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

Chỉ đạo dạy học;

Dạy học theo TKB

Phục vụ dạy học;

- Học theo TKB

Đ/c Hiểu

Thứ Sáu

07/5

Sáng

Kiểm tra học kì 2 theo lịch đến 11/5

Đ/c Thọ

Chiều

 

 

 

 

Đ/c Thọ

Thứ Bảy

08/5

Sáng

 

 

 

 

Đ/c Hiểu

Chiều

 •  

 

 

 

Đ/c Hiểu

CN

09/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35 5/4/2021 9:13:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34 5/4/2021 9:12:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 4/14/2021 3:44:48 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:32 4/5/2021 2:15:51 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:31 4/5/2021 2:14:58 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 3/20/2021 7:48:37 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29 3/20/2021 7:47:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 3/20/2021 7:46:26 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27 3/20/2021 7:44:49 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26 2/22/2021 3:38:28 PM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình