Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chuyên môn

BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRÁCH NHIỆM CHO CB, GV, NV HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 16 tháng 10 năm 2019)

10/19/2019 9:46:02 AM
BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRÁCH NHIỆM CHO CB, GV, NV HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 16 tháng 10 năm 2019)

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRÁCH NHIỆM CHO CB, GV, NV HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

(Từ 16 tháng 10 năm 2019)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ đào tạo

Phần hành được giao

Tổng số tiết

1

Mai Xuân Hiểu

25/04/1976

ĐHSP

Toán - Lý

- BT Chi bộ, Hiệu trưởng phụ trách chung, phụ trách tổ KHXH, thư viện, tài chính, nhân sự, kế hoạch, quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, thi đua khen thưởng, XHHGD, CSVC, BĐDCMHS và công tác khác.

- Dạy Lý 9B (2T)

19

2

Lê Lương Hạnh

06/7/1977

ĐHSP

Toán-Tin

- TTCM (3T);  tham mưu giúp phụ trách CM, PCGD-XMC.

- Dạy Tin 6 (2T), Tin 7 (2T), Tin 8 (2T); Tin 9 (4T) Toán 9A,B (8T), và một số công tác khác .

21

3

Lương Quốc Khánh

16/8/1982

ĐHSP

Văn-GDCD

- TTCM (3T), tham mưu công tác lao động,  sửa chữa CSVC

- Dạy GDCD 6,7, 8, 9 (5T); Văn 9B (5T); Văn 8 (4T)

- BD HSG Văn 8 (2T)  và một số công tác khác.

19

4

Nguyễn Ngọc Tuấn           

06/9/1985

ĐHSP

Sử - Đoàn Đội

- PCT- Phụ trách Công đoàn, ANTH, HĐNGLL.

- Tổng phụ trách Đội (9T)

- Dạy Sử K6 (1T), Sử K8 (2T), Sử K9 (2T)

- BD HSG Sử (3T)

- TBTTND (2T)

19

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

ĐH

Tiếng Anh

- Dạy T.Anh 6, 7, 8, 9 (15T)

- BD HSG T.Anh k7(3T), phụ trách các hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh (3T)

19

6

Nguyễn Thị Loan

07/5/1984

ĐH SP Hóa

- Chủ nhiệm lớp 9B (4T), HĐNGLL, hướng nghiệp 9B (01T),

- Dạy Hóa 8(2T); Hóa 9A, B (4T);

- Dạy Công nghệ 8 (2T), Công nghệ 9 (2T)

- BD HSG Hóa 8 (4T)

19

7

Nguyễn Văn Tọa

26/08/1962

ĐHSP

Địa – Sử

- Chủ nhiệm K8 (4T), HĐNG LL K8 (0,5T)

-Dạy Địa 6(1T); Địa 7(2T); Địa 8 (1T); Địa 9A, B (4); Sử K7 (2T)

- BD Địa 7(2T), PĐ Địa  (2,5T)

19

8

Lương Thanh Bình

04/02/1966

ĐH TDTT

- Chủ nhiệm lớp 6 (4T); HĐGDNGLL 6 (1T)

- Dạy TD 6, 7, 8, 9 (10T)

- BD Thể dục (2T)

- TKHĐ (2T) và một số công tác khác.

19

9

Đinh Thị Hà

15/7/1987

ĐHSP Sinh-CNghệ

- Chủ nhiệm K7 (4T), HĐNG K7 (0,5T)

- Dạy Sinh K6 (2T) Sinh K7 (2T) Sinh K8 (2T), Sinh K9 (4T), C. Nghệ 7 (2T)

- BD Sinh (3T) và một số công tác khác.

19,5

10

TrÇn ThÞ LÖ H»ng

10/7/1989

ĐH Văn

- Chủ nhiệm 9A (4T), HĐNGLL, hướng nghiệp lớp 9A  (1T)

- Dạy Văn 6 (4T),Văn 7 (4T);  Văn 9A (5T). và một số công tác khác.

19

11

Trần Thị Phương         

22/02/1977

Toán-Lý

- Dạy Toán K6 (4T), Toán K7 (4T), Toán 8A (4T)  Lý K6, K7 (2T),  Lý K8 (1T), Lý 9A (2T),

- Phụ đạo Toán (2T) và một số công tác khác

19

12

Bùi Thị Khánh Chi

22/4/1986

ĐHMT

- Dạy MT K6, 7, 8 (3T); C. Nghệ 6 (2T)

- Phụ trách đội văn nghệ của nhà trường 3 T

8

13

Nguyễn Thị Kim Thỏa

10/10/1982

TC K.Toán

TTVP, Phụ trách công tác Kế toán, tài chính, tài sản  nhà trường, tham mưu công tác xã hội hóa; công tác phối hợp BDDCMHS; bố trí trực vệ sinh văn phòng, nước uống theo lịch phân công và một số công tác khác.

 

14

Nguyễn Thị Hồng Thơm

20/12/1986

TC K.Toán

Phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ; Tham mưu sắp xếp hồ sơ PCGD-XMC. Trực vệ sinh văn phòng, nước uống theo lịch phân công và một số công tác khác.

 

15

Trần Thị Hồng Nga

24/08/1980

ĐH KT

Phụ trách công tác thiết bị, phòng bộ môn; Trực vệ sinh văn phòng, nước uống theo lịch phân công  và một số công tác khác.

 

16

Lê Thùy Vân

02/03/1990

TC ĐDĐK

TPVP Phụ trách công tác y tế học đường; công tác BHYT GV, HS;  công tác vệ sinh, môi trường, phòng dịch bệnh;  công tác thủ quỹ nhà trường; Phụ trách cung cấp nước uống cho GV và  học sinh và một số công tác khác.

 

17

Hoàng Thị Sinh

10/08/1989

CĐTV

Phụ trách công tác thư viện; Trực vệ sinh văn phòng, nước uống theo lịch phân công và một số công tác khác.

 

                             

                                                                                                                                                             HiÖu tr­ëng

 

 

 

                                                                                                                                                                    Mai Xuân Hiểu

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch thao giảng năm học 2019 - 2020 9/26/2019 9:06:25 AM

  Kế hoạch chuyên môn Năm học 2018-2019 11/8/2018 9:53:22 PM

  Giúp trẻ hứng thú với toán học 3/10/2014 8:37:51 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình