Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi

1/31/2019 8:30:24 AM

                              PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

 TRƯỜNG THCS VĂN HÓA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC

TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

 

 

Ngày trực

Lớp trực

Lãnh đạo 

Giáo viên, Nhân viên

Bảo vệ

02/02/2019

(28/12/2018 AL)

6

Thầy Hiểu

Thầy T. Hạnh

Cô Hương

Anh Bình

03/02/2019

(29/12/2018 AL)

7

Thầy Châu

Thầy Tuấn

Cô Lan

Anh Bình

04/02/2019

(30/12/2018 AL)

9A

Thầy Hiểu

Cô Hà

Thầy L. Hạnh

Anh Bình

05/02/2019

(01/01/2019 AL)

9B

Thầy Châu

Thầy Hiểu

Thầy Bình

Thầy Khánh

Anh Bình

06/02/2019

(02/01/2019 AL)

8A

Thầy Hiểu

Cô Hằng

Cô Phương

Anh Bình

07/02/2019

(03/01/2019 AL)

8B

Thầy Châu

Cô Loan

Cô Thỏa

Anh Bình

08/02/2019

(04/01/2019 AL)

6

Thầy Hiểu

Cô Vân

Cô Thơm

Anh Bình

09/02/2019

(05/01/2019 AL)

7

Thầy Châu

Cô Nga

Cô Sinh

Anh Bình

10/02/2019

(06/01/2019 AL)

9A

Thầy Hiểu

Cô Chi

Cô Hương

Anh Bình

                                                                                                 

Nơi  nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá;

- UBND xã Văn Hóa;

- Lưu: VT, PTBP.

                                                                                                                                   

 

                                                                                                        

 

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình