Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Phân công CM

Phân công công tác (Từ 01/10/2018)

10/12/2018 3:31:56 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRÁCH NHIỆM CHO CB, GV, NV HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

(Từ 01 tháng 10 năm 2018)

TT

Học và tên

Ngày sinh

Trình độ đào tạo

Phần hành được giao

Tổng số tiết

1

Mai Xuân Hiểu

25/04/1976

ĐHSP

Toán - Lý

- BT Chi bộ, Hiệu trưởng phụ trách chung, phụ trách tổ KHXH, thư viện, tài chính, nhân sự, kế hoạch, quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, thi đua khen thưởng, XHHGD, CSVC, BĐDCMHS và công tác khác.

- Dạy Lý 9B (2T)

19

2

Lê Hải Châu

27/11/1980

ĐHSP

Toán-Lí

- PBT chi bộ, P. Hiệu trưởng, CT Công đoàn,  phụ trách CM , phụ trách tổ KHTN, Thiết bị; Lao động, Đoàn, Đội.

- Dạy Toán 9A (4T)

19

3

Lê Lương Hạnh

06/7/1977

ĐHSP

Toán-Tin

- TTCM (3T); HD HD sáng tạo KHKT (2T)

- BD HSG K8 (3T)

- Dạy Tin 6 (2T), Tin 7 (2T), Tin K8-K9 (8T); Toán 8B (4T); Toán 9B (4T) và một số công tác khác.

28

4

Lương Quốc Khánh

16/8/1982

ĐHSP

Văn-GDCD

- TTCM (3T). HD HS sáng tạo KHKT (2T)

- Dạy GDCD 6,7, 8, 9 (6T); Văn 9B (5T); Văn 8B (4T)

- BD HSG Văn 9 (1T)  và một số công tác khác.

21

5

Nguyễn Ngọc Tuấn           

06/9/1985

Sử - Đoàn Đội

- Chủ nhiệm K7 (4T), HĐNG LL K7 (1T)

- Dạy Sử K6 (1T), Sử K7 (2T), Sử K8 (4T), Sử K9 (2T)

- BD HSG Sử (5T)

19

6

Nguyễn Thị Ngọc Lan

28/5/1979

ĐHSP

Tiếng Anh

- Dạy T.Anh 6, 7, 8, 9 (16T)

- BD HSG Anh (3T)

19

7

Phạm Thu Hiền

 

ĐH SP Hóa

- Chủ nhiệm lớp 8B (4T), HĐNGLL 8B (1T)

- Dạy Hóa 8A, B (4T); Hóa 9A, B (4T);

- Dạy Công nghệ 8 (4T), Công nghệ 9 (2T)

19

8

Trần Đức Hạnh

01/5/1987

CĐSP

Địa - Thể

- Phó Chủ nhiệm lớp K6 (1T)

- Dạy Địa 6(1T); Địa 7(2T); Địa 8A,B (2T); Địa 9A, B (4T);

- Thể dục K6, K7  (4T)

- Phụ đạo Địa (5T) và một số công tác khác.

19

9

Lương Thanh Bình

04/02/1966

ĐH TDTT

- Chủ nhiệm lớp 9B (4T); HN-HĐGDNGLL 9B (1T)

- Dạy TD 8A, B (4T); TD 9A, B (4T);

- TKHĐ (2T)

- Bồi dưỡng TDTT (4T) và một số công tác khác.

19

10

Đinh Thị Hà

15/7/1987

ĐHSP Sinh-CNghệ

- Chủ nhiệm 9A (4T), HĐNGLL 9A (1T)

- Dạy Sinh K6 (2T) Sinh K7 (2T) Sinh K8 (4T), Sinh K9 (4T),

- BD HSG Sinh (2T) và một số công tác khác.

19

11

Lê Thị Hương

02/9/1967

CĐSP

Văn-Đ.Đội

- Tổng phụ trách Đội (9T)

- Dạy Văn 6 (4T); Văn 7 (4T) Công nghệ K7 (2T) và một số công tác khác.

19

12

TrÇn ThÞ LÖ H»ng

10/7/1989

ĐH Văn

- Chủ nhiệm 8A (4T), HĐNGLL 8A (1T)

- Dạy Văn 8A (4T);  Văn 9A (5T).

- Phụ đạo Văn  (2T) và một số công tác khác.

16

13

Trần Thị Phương         

22/02/1977

Toán-Lý

- Dạy Toán K6 (4T), Toán K7 (4T), Toán 8A (4T)  Lý K6,K7 (2T),  Lý K8 (2T), Lý 9A (2T).

- BD Toán 6,7 (1T)

19

14

Mai Thị Kiều Giang

22/07/1983

ĐH SP Nhạc

- Dạy Nhạc K6,7,8,9 (6T)

6

15

Bùi Thị Khánh Chi

22/4/1986

ĐHMT

- Chủ nhiệm K6 (3T), HĐNG K6 (1T)

- Dạy MT K6-8 (4T); Công nghệ K6 (2T);

10

16

Nguyễn Thị Kim Thỏa

10/10/1982

TC K.Toán

Kế toán và một số công tác khác.

 

17

Nguyễn Thị Hồng Thơm

20/12/1986

TC K.Toán

Văn thư và một số công tác khác.

 

18

Trần Thị Hồng Nga

24/8/1980

ĐH KT

Thiết bị và một số công tác khác.

 

19

Lê Thùy Vân

02/3/1990

TC ĐDĐK

Y tế, Thủ quỹ và một số công tác khác.

 

20

Hoàng Thị Sinh

10/8/1989

CĐTV

Thư viện và một số công tác khác.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         P. Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Lê Hải Châu

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình