Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

11/1/2021 9:40:24 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  10   

(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

Đ/c Hiểu

Thứ Ba

02/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

- BDHSG K8

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

- HSG K8 BD

Đ/c Thọ

Thứ Tư

03/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

- Chỉ đạo lao động

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

- K6,7 lao động

Đ/c Hiểu

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

- Chỉ đạo lao động

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

- K8,9 lao động

Đ/c Hiểu

Thứ Năm

04/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

Đ/c Thọ

Thứ Sáu

05/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

Đ/c Hiểu

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

- BDHSG K8

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

- HSG K8 BD

Đ/c Hiểu

Thứ Bảy

06/11

Sáng

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K8,9 học theo TKB

Đ/c Thọ

Chiều

- Chỉ đạo dạy học;

 - Dạy học

 - Phục vụ dạy học;

- K6,7 học theo TKB

Đ/c Thọ

CN

07/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 11/1/2021 9:37:17 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 11/1/2021 9:35:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 11/1/2021 9:35:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 11/1/2021 9:34:25 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 11/1/2021 9:33:27 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 11/1/2021 9:32:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 11/1/2021 9:31:21 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 11/1/2021 9:30:20 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 11/1/2021 9:26:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 11/1/2021 9:25:17 AM

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình